Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Cầu dẫn xe nâng
  Giá:115,000,000VND
  CAUXENANG
  3400kg
  12800cm
  2350cm
  1700cm
  Sản phẩm hết hàng

  Sản phẩm liên quan

  Cầu Xe Nâng Mini

  Cầu Xe Nâng Mini

  Model:CAUNANGMINI
  Cầu dẫn lên container T-PRO

  Cầu dẫn lên container T-PRO

  Model:Cầu dẫn lên Container T-Pro
  Bán cầu xe nâng 12 tấn

  Bán cầu xe nâng 12 tấn

  Model:Cầu xe nâng 12 tấn
  Cầu xe nâng 6 tấn

  Cầu xe nâng 6 tấn

  Model:cầu xe nâng 6 tấn
  Mẫu cầu xe nâng 8 - 10 T

  Mẫu cầu xe nâng 8 - 10 T

  Model:TPRO 10T - SS
  Giá:115,000,000VND
  Lắp đặt cầu dẫn xe nâng 8 tấn

  Lắp đặt cầu dẫn xe nâng 8 tấn

  Model:CAU
  Giá:110,000,000VND