Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg
  Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg
  Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg
  Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg
  Giá:87,000,000VND
  CDG 1 - 5 KG
  1060mm
  690mm
  2000mm
  Sản phẩm hết hàng

  Sản phẩm liên quan

  Cân định lượng gạo 1 đầu cân

  Cân định lượng gạo 1 đầu cân

  Model:DB 5 - 1 T
  Giá:43,000,000VND
  Cân định lượng 500g

  Cân định lượng 500g

  Model:CDL 500G
  Giá:10,800,000VND
  Cân định lượng 2 -50G

  Cân định lượng 2 -50G

  Model:CDG - 50G
  Giá:4,700,000VND
  Cân định lượng 100G

  Cân định lượng 100G

  Model:CĐG - 100g
  Giá:8,700,000VND