Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Cân định lượng 500g
  Giá:10,800,000VND
  CDL 500G
  Sản phẩm hết hàng

  Sản phẩm liên quan

  Cân định lượng gạo 1 đầu cân

  Cân định lượng gạo 1 đầu cân

  Model:DB 5 - 1 T
  Giá:43,000,000VND
  Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg

  Cân đóng gói gạo 1 - 5 kg

  Model:CDG 1 - 5 KG
  Giá:87,000,000VND
  Cân định lượng 2 -50G

  Cân định lượng 2 -50G

  Model:CDG - 50G
  Giá:4,700,000VND
  Cân định lượng 100G

  Cân định lượng 100G

  Model:CĐG - 100g
  Giá:8,700,000VND